Náhradní plnění 2012 v Olomouckém kraji

(poslední aktualizace: 25. 1. 2012)

Ze šetření provedeného Českým statistickým úřadem i z praktických zkušeností je situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců v České republice neuspokojivá. Podniků, kde práce pro zdravotně tělesně postižené a důchodce nabízejí, není mnoho.

Většina zaměstnanců odmítá zaměstnávání invalidních důchodců, přestože jim to ukládá zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, a raději uhradí finanční sankce. Ve vyspělých zemích EU a v USA se tento problém daří postupně řešit a osoby zdravotně postižené, invalidní důchodci jsou na tamním pracovním trhu respektovány jako plnohodnotné pracovní síly.

Výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob a invalidních důchodců

V současné době je podnikatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen poskytnout zaměstnání invalidním důchodcům a osobám se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4 %. V případě zaměstnávání těchto osob činí úleva na dani za rok u lehce postižené osoby 18 000,- Kč a u těžce tělesně postižené osoby 60 000,- Kč.

Dalším ukazatelem, který by dopomohl k zaměstnávání ZPS, osob se zdravotním postižením, patří snížení administrativní náročnosti v uplatňování daňových slev a získání příspěvků úřadů práce při zřizování společensky účelných pracovních míst a jejich navýšení.

Firmy, které nemohou z důvodu své výrobní činnosti zaměstnat osoby se zdravotním postižením, mohou využít tzv. náhradní plnění, které nabízí např. bezpečnostní agentury D.I.SEVEN FACILITY, SIPADAN nebo B7U. Profesionálním poradenstvím s mnohaletými zkušenostmi pomůže firmám v řešení tohoto problému.

Náhradní plnění pro rok 2012

Pro splnění povinnosti zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., existují tyto možnosti:

  • Zaměstnat osoby se zdravotním postižením, invalidní důchodce, důchodce
  • Odebrat zboží nebo služby od zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených
  • Odvést povinný podíl do státního rozpočtu
  • Sloučit výše jmenované možnosti

Zaměstnávání TZP, odvod povinného podílu do státního rozpočtu

Některé podniky z důvodu své výrobní činnosti nemohou zaměstnat zdravotně postižené lidi, např. sklářství, hornictví, hutnictví apod. Jejich administrativní budovy jsou jen těžko přizpůsobitelné, nebo vůbec. Musí tedy odvést povinný podíl za tyto nezaměstnané osoby do státní pokladny. Odvod za postižené nezaměstnané osoby je vysoký. 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za skončený rok za I.-III. čtvrtletí. Průměrnou mzdu sdělí SÚ.

Odebrat zboží nebo služby

Toto je velká příležitost pro podniky, které nemohou zaměstnat osoby se zdravotním postižením a nechtějí odevzdat povinný podíl státu. Např. bezpečnostní agentura D.I.Seven Facility, s.r.o. zaměstnává 50 % tělesně postižených spoluobčanů nejen ve svých službách, ale i v chráněných dílnách, které spravuje. Nabízí dostatečný výběr služeb a výrobků podnikům, které si náhradní plnění u této firmy zajistí.

Kombinované řešení

Je možné kombinované řešení. Např.: chybějící počet zaměstnaných zdravotně postižených osob doplnit odběrem služeb či zboží od firmy, která má kompetenci nabízet náhradní plnění. Další možností je doplnit příslušný odvod finanční částkou z výroby. To vše záleží na samotném podnikateli.

Na závěr

Zaměstnávání zdravotně postižených osob přináší nejen efektivitu. Tito lidé jsou vděční a chtějí se vyrovnat svým zdravým kolegům, které mnohdy svojí pílí překonávají. Znamená to nejen začlenění do společnosti zdravých lidí, ale práce je důležitá pro zlepšení jejich životní situace.

Díky odběru náhradního plnění navíc ušetříte nemalé částky na odvodech. Profesionální a zavedené bezpečnostní a úklidová agentury Vám nabízí kvalitu, flexibilitu a vstřícné jednání. Ušetříte si starosti a využijete náhradní plnění za rok 2012.


Náhradní plnění pro rok 2013