Náhradní plnění 2016

Vytvářet a poskytovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením jde jen díky Vám, zaměstnavatelům, kteří máte zájem využít náhradní plnění 2016 v kraji Olomouc. Oprávněné úklidové a bezpečnostní agentury, jsou připraveny, poskytnou služby v rámci náhradního plnění 2014 stručně, jasně a výstižně.  

Stručné znění náhradního plnění

Všichni zaměstnavatelé s více jak 25 zaměstnanci mají ze zákona povinnost zaměstnávat OZP. Povinný podíl pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Náhradní plnění 2016 se i nadále bude řídit legislativními změnami z roku 2012. To znamená, že zaměstnavatelé mohou přímo zaměstnat OZP, nebo odebrat výrobky či služby, anebo zaplatit do státní pokladny.    

Pragmatické služby pro náhradní plnění

Služeb v Olomouckém kraji, které lze uplatnit pro náhradní plnění 2016, je celá řada:

 • úklidové služby
 • údržba zeleně a přilehlých ploch
 • recepční služby
 • strážní, vrátní, psovodi
 • ostraha osob a majetku
 • ostraha objektů - napojení na PCO
 • zabezpečení akcí
 • správa a údržba budov
 • … a jiné služby z oblasti bezpečnosti, úklidu¨či facility managementu

Jasné výhody náhradního plnění

 • splnění povinného podílu
 • úspora peněz na odvodu státu
 • žádné penále při nedodržení zákona
 • optimalizace nákladů
 • odlehčení od administrativy spojené s objednáváním běžných služeb a s vykazováním náhradního plnění
 • servis užitečných profesionálních služeb

Kontakt

Hálkova 171/2,
772 00 Olomouc 

tel./fax: 585 241 279
email: olomouc@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Olomouc

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., Vám nabízí v Olomouci a okolí komplexní služby, které spočívají v poskytování úplného servisu při správě a údržbě budov a nemovitostí. Společnost pomáhá a podporuje v zaměstnávání invalidních důchodců, má statut chráněné dílny. Tato společnost nabízí osobám se zdravotním postižením, invalidním důchodcům firemní školení, která podporují jejich profesní růst. Odběrem služeb od této společnosti si mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci splnit povinný podíl zaměstnávání OZP v roce 2012 i v dalších letech.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno

Tel.: + 420 548 211 421
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Olomouc

Předmětem podnikání firmy SIPADAN a.s., jsou bezpečnostní a úklidové služby s možností náhradního plnění. V Olomouci a jejím okolí je společnost schopna u Vás vyřešit a zajistit v rámci nabízených služeb povinnost zaměstnávat občany se zdravotním posstižením, OZP, ZTP, (ZPS). Společnost pomáhá při zaměstnávání OZP, které mají potíže se pracovně i společensky uplatnit. Pro invalidní důchodce, osoby se zdravotním postižením nabízí kvalitní pracovní zázemí s možností čerpání dalších zaměstnaneckých výhod.

Kontakt

Randova 3205/2
150 00   Praha 5 - Smíchov


tel.: 284 860 001
e-mail: martin.soukup@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Olomouc

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o., je společnost, která zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Hlavním předmětem podnikání jsou bezpečnostní a úklidové služby, které svým klientům v Olomouci nabízí s maximální pečlivostí a vstřícností již několik let. Pro zaměstnance se zdravotním postižením zajišťuje společnost odborná školení a přednášky. Pomáhá invalidním důchodcům se znovu uplatnit jak v běžném, tak společenském životě. Odběrem služeb od společnosti D.I. SEVEN SERVICE s.r.o., splníte svou povinnost zaměstnávání OZP, tztv. náhradním plněním.