Facility a Property Management - správa nemovitostí Olomouc

Nemáte čas se zabývat a řešit vzniklé problémy v souvislosti s chodem Vaší budovy? Přenechejte Vaše starosti společnosti poskytující služby Správa budov a nemovitostí!

Správa budov a nemovitostí – Olomouc

Stotisícové, historické město Olomouc a její okolí nabízí řadě investorů pro podnikatelské záměry velké možnosti. Zde Vám představujeme profesionální společnosti, které Vám nabízí komplexní a doplňkové služby v oblasti facility management a property management.

Tyto služby úplného servisu Vám poskytne správa a údržba budov a správa nemovitostí. Prostřednictvím nabízeného balíčku služeb tak budete mít veškerou agendu z oblasti správy movitého i nemovitého majetku komplexně zajištěnu jednou firmou – nebudete muset jednat s desítkami úřadů, institucí a budete se tak moci soustředit na svou hlavní činnost. Správa budov a nemovitostí Vám zajistí chod firmy od administrativy až po bezpečnostní, např. recepční služby. Svěřte své starosti se správou budovy či areálu odborníkům na facility management a property management.

Facility management

Facility management zahrnuje služby:

  • facility administrativní správa - obsahuje provoz budovy, vedení dokumentace, ekonomické služby, vypracování provozních řádů atd. 
  • facility infrastrukturální služby - zvyšují atraktivitu budovy a zajišťují služby týkající se plynulého chodu a zabezpečení budovy po recepční služby.

Facility management obsahuje služby, pomocí kterých se udržuje technické zařízení budovy v bezporuchovém chodu. Provádějí se pravidelné kontroly a údržby budovy profesionálním pracovníkem agentury. Facility zahrnuje kompletní servis, spojený s technickou správou budov a nemovitostí, optimalizuje investiční náklady na opravy, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd.

Property management

Dle požadovaných služeb klienta z balíčku služeb facility management je vždy nastaven proces property management

Property management zahrnuje služby:

  • ekonomické
  • obchodní
  • právní
  • energetický servis

Tím je klientovi zajištěna komplexní správa budov a nemovitostíProperty management je spojen s převzetím a následnou evidencí smluv až po kontrolu dodržování smluvních podmínek. Díky těmto službám společnost zastupuje klienta vůči třetí osobě např. při účetním auditu, nebo zajistí spolupráci např. s realitní kanceláří. Property management dále zahrnuje energetický servis, který pomáhá klientovi šetřit náklady na chod budovy v oblasti energií nezbytných pro provoz budovy.

Facility – recepční služby

Nejen firmy ve městě Olomouc se snaží reprezentovat již při příchodu do budovy. Vchod do budovy nereprezentují pouze prostory firmy, ale také recepce a s ní spojené recepční službySpráva budov a nemovitostí poskytující klientovi facility management, nabízí také bezpečnostní služby, které recepční služby zahrnují.

Recepční služby zahrnují:

  • podávání informací návštěvníkům budovy
  • zapisování a uvádění návštěv objektu
  • obsluhu telefonní ústředny včetně přepojování hovorů
  • třídění a roznášení pošty aj.

Recepční je vždy loajální a reprezentuje firmu klienta, v případě potřeby disponuje znalostmi cizího jazyka.


Kontakt

Hálkova 171/2,
772 00 Olomouc 

tel.: 585 241 279
email: olomouc@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY

Komplexní údržba budov a správa nemovitostí - D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Olomouc

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., je dceřinou společnostní D.I.SEVEN, a.s., která působí po celém území České republiky. V rámci facility managementu Vám tato společnost v Olomouci nabízí úplný servis spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat náklady oprav a spotřebu energií, ale provádí i samostatně opravy objektů, zajistí ekologickou likvidaci odpadů.

Prostřednictvím property managementu nabízí klientovi komplexní správu majetku, budov a nemovitostí spojenou s převzetím a evidencí smluv až po kontrolu dodržování smluvních podmínek. Nabízí zastupování klienta vůči třetím osobám, zajistí účetní audity, předávání a přebírání bytových a nebytových prostor, ale také spolupracuje s realitními kancelářemi. D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., klade důraz na profesionalitu, flexibilitu a vstřícný přístup ke svým klientům.

Energetický management

Společnost zajišťuje také kompletní energetický servis a energetický management - vedení a správu veškerých náležitostí spojených s odběrem energií.