Zaměstnávání OZP, ZPS, ZTP a náhradní plnění
v Olomouckém kraji

Aktualizováno 17.1.2023

Ze šetření provedeného Českým statistickým úřadem i z praktických zkušeností je situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců v ČR neuspokojivá. Podniků, kde práce pro OZP nabízejí, není mnoho. Většina zaměstnavatelů odmítá zaměstnávání invalidních důchodců, přestože jim to ukládá zákon, a raději uhradí finanční sankce. Ve vyspělých zemích EU a v USA se tento problém daří postupně řešit a osoby zdravotně postižené, invalidní důchodci jsou na tamním pracovním trhu respektovány jako plnohodnotné pracovní síly.

Výhody zaměstnávání OZP a invalidních důchodců

V současné době je podnikatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen poskytnout zaměstnání invalidním důchodcům a osobám se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %). 

Dalším ukazatelem, který by dopomohl k zaměstnávání ZPS, osob se zdravotním postižením patří snížení administrativní náročnosti uplatnění daňových slev, a získání příspěvků úřadů práce při zřizování společensky účelných pracovních míst a jejich zvýšení. Na pracovním trhu jsou i firmy, které nemohou zaměstnat postižené osoby z důvodu své výroby, např. hutnictví, hornictví, stavebnictví apod., proto jim zde prezentované bezpečnostní agentury nabízí náhradní plnění.

Pro změny v zaměstnávání OZP v roce 2023 přejděte na stránky MPSV ČR.

Náhradní plnění 

Máte problém se zaměstnáváním osob s tělesným postižením? Nevíte si rady jak splnit povinnost se zaměstnáváním invalidních důchodců uvedenou v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004?

Pro splnění povinnosti zaměstnat osoby se ZP a invalidní důchodce existují tyto možnosti:

  • zaměstnávání ZPS - zaměstnat osobu se zdravotním postižením (zaměstnávání důchodců apod.),
  • odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených a invalidních důchodců (náhradní plnění 2023),
  • nebo odvést povinný podíl do státního rozpočtu.

Bezpečnostní firmy působící v Olomouci a okolí Vám pomohou s řešením této problematiky náhradního plnění nejen v roce 2012 a dále. Jejich zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (OZP) a invalidních důchodců jsou dlouholeté a spolehlivé. Současně podpoříte své zdravotně postižené spoluobčany, kteří mají problém se uplatnit v běžném životě, bude více práce pro ZTP.

Níže uvedené úklidové a bezpečnostní agentury Vám nabízejí kvalitu, flexibilitu a vstřícné jednání. Ušetřete si starosti a využijte náhradní plnění. Je s výhodou mít svého jednoho dodavatele náhradního plnění, proto se na odběr služeb informujte včas.


Kontakt

Hálkova 171/2,
772 00 Olomouc 

tel./fax: 585 241 279
email: olomouc@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Olomouc

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., Vám nabízí v Olomouci a okolí komplexní služby, které spočívají v poskytování úplného servisu při správě a údržbě budov a nemovitostí. Společnost pomáhá a podporuje v zaměstnávání invalidních důchodců, má statut chráněné dílny. Tato společnost nabízí osobám se zdravotním postižením, invalidním důchodcům firemní školení, která podporují jejich profesní růst. Odběrem služeb od této společnosti si mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci splnit povinný podíl zaměstnávání OZP v roce 2023 i nadále - tzv. náhradní plnění.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
Brno, 617 00 

Tel.: +420 548 211 421
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Olomouc

Předmětem podnikání firmy SIPADAN a.s., jsou bezpečnostní a úklidové služby s možností náhradního plnění. V Olomouci a jejím okolí je společnost schopna u Vás vyřešit a zajistit v rámci nabízených služeb povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností. Společnost pomáhá při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které mají potíže se pracovně i společensky uplatnit. Pro invalidní důchodce, osoby se zdravotním postižením nabízí kvalitní pracovní zázemí s možností čerpání dalších zaměstnaneckých výhod.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web:  www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o Olomouc

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o, je společnost, která zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Hlavním předmětem podnikání jsou bezpečnostní a úklidové služby, které svým klientům v Olomouci nabízí s maximální pečlivostí a vstřícností již několik let. Pro zaměstnance se zdravotním postižením zajišťuje společnost odborná školení a přednášky. Pomáhá invalidním důchodcům se znovu uplatnit jak v běžném, tak společenském životě. Odběrem služeb od společnosti D.I. SEVEN SERVICE s.r.o, splníte svou povinnost zaměstnávání OZP, tzv. náhradním plněním.