Pořadatelské služby a zabezpečení akcí - bezpečnostní agentury Olomouc

Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Chcete, aby byla úspěšná a proběhla v klidu? Bezpečnostní agentury pro Olomouc a okolí Vám pomůžou. Využijte profesionální zabezpečení akcí a spolehlivé pořadatelské služby.

Při pořádání kulturních a jiných akcí má organizátor povinnost zajistit odpovídající pořadatelské služby. Se zabezpečením kulturních, či jiných akcí Vám pro město Olomouc a okolí pomohou bezpečnostní agentury, které mají s pořadatelskou službou dlouholeté zkušenosti. Bezpečnostní pracovníci ve služebním stejnokroji nebo ve společenském oděvu Vám zajistí zabezpečení akcí a jejich hladký průběh.

O čem jsou pořadatelské služby?

Zabezpečení akcí od profesionální bezpečnostní agentury zahrnuje například tyto činnosti:

  • kontrola a případné zabránění vjezdu a výjezdu vozidel do určeného prostoru
  • kontrola osob před vpuštěním do určených prostor v rámci pořadatelské služby
  • zamezení vstupu podnapilým a ozbrojeným osobám
  • kontrola chování osob v určených prostorách
  • zamezení výtržnictví a násilí, ochrana osob a majetku před agresory
  • zamezení vstupu diváků na hřiště (např. při zabezpečení sportovních akcí)
  • Zabezpečení akcí zajištěné fyzickou ostrahou, strážci se psy, elektronickou ochranou s napojením na pult centrální ochrany (PCO), kdy je pohyb v místě akce neustále sledován pracovníkem PCO. Zabezpečit a ochránit osoby a majetek klienta. Ochrana může být strážci, strážci se psy, elektronická ochrana s napojením na pult centrální ochrany, kdy je pohyb vmístě neustále sledován pracovníkem. Ten vyhodnotí situaci a případně nechá navýšit počet strážců.
  • Ve spolupráci s policií jsou pracovníci pořadatelské služby povinni učinit opatření ke zjištění totožnosti pachatelů.

Široké možnosti využití pořadatelské služby a zabezpečení akcí

Pestrá škála možností pořadatelské služby je vždy prováděna na základě dohody s klientem, který má o zabezpečení akcí zájem. Je také řízena normami pro pořadatelské služby s ohledem na vysokou kvalitu. Zaměstnanci bezpečnostní agentury mohou pracovat ve služebních stejnokrojích, nebo také ve společenském oděvu, aby svou přítomností nerušili hosty - to se doporučuje například při pořádání V.I.P večírku nebo honosných svateb.

Jedná se o zkušené, proškolené pracovníky, znalé společenského chování, psychologie, případně i cizího jazyka - pokud je potřeba. Tito lidé musejí umět vyhodnotit krizovou situaci a pružně reagovat tak, aby ochránili nejen majetek klienta, ale také návštěvníky akce.

Profesionální pořadatelské služby Vám ušetří čas, nervy i náklady.


Vybraná reference

Reference- zajištění pořadatelské činnosti a zabezpečení akce

Zlín Film Festival - je mezinárodní festival filmů pro děti a mládež pořádaných ve Zlíně. Zlínská přehlídka je lídrem mezi festivaly svého druhu v celosvětovém měřítku. Pro tuto společnost zajišťujeme pořadatelské služby a zabezpečení akce.