Olomouc: Fyzická ostraha objektů a majetku

Fyzická ostraha objektů a majetkuFyzická ostraha objektů a majetku zažívá v poslední éře velký rozmach. Dnešní doba nabízí pokrok a moderní vymoženosti, ale nese s sebou i nárůst kriminality. Vzhledem k této skutečnosti jsou bezpečnostní služby poptávány stále více nejen v Olomouci, ale po celé ČR. Zákazníky vyhledávanou službou je mj. i fyzická ostraha objektů a majetku spojená s ochranou osob, jejich zdraví a života, tedy ochranou uživatelů a návštěvníků budov, areálů aj. Fyzická ostraha zaručí bezpečnost Vašeho objektu před vniknutím, krádežemi, nebo ničením majetku.

Bezpečnostní služby a náhradní plnění

Střední a větší firmy navíc mohou služby fyzické ostrahy využít u vybraných bezpečnstních agentur pro náhradní plnění zákonné povinnosti zaměstnávání OZP (ZTP, dříve ZPS).

Fyzická ostraha střeží objekty všech typů

Doporučované bezpečnostní agentury jsou schopny zajistit profesionální ostrahu na jakémkoliv objektu. Nejžádanější je fyzická ostraha logistických a průmyslových center, administrativních budov, obchodních a zábavních areálů, hotelů, zdravotnických zařízení, bytových komplexů atd. Každý objekt je specifický, a proto vyžaduje individuální přístup ze strany bezpečnostní agentury. Proto se ochrana osob a ostraha majetku a objektů řídí dle směrnic, které jsou vytvořeny na základě smlouvy a požadavků klienta s ohledem na typ střeženého místa.

Pracovníci fyzické ostrahy objektů

Fyzická ostraha objektů prošla vývojem, který klade zvýšené nároky na pracovníky vykonávající tuto službu. Bezpečnostní agentury drží krok se stále vyššími požadavky na bezpečnost objektů, a proto bezpečnostní pracovníci procházejí řadou školení a bezpečnostními prověrkami. Zaměstnanci bezpečnostních firem jsou kvalifikovaní pracovníci se znalostmi patřičných zákonů, protipožární ochrany a zdravotního minima. Dle typu objektu je kladen důraz na jazykovou vybavenost zaměstnanců, profesionální vystupování, reprezentativní vzhled atd. Samozřejmostí je trestní bezúhonnost. Službu vykonávající pracovník je oděn do firemního stejnokroje. Na přání klienta může službu vykonávat i v civilu, nebo s doprovodem psa.

Fyzická ostraha majetku zahrnuje tyto služby:

  • Zajištění bezpečnosti a pořádku ve střežených objektech a areálech
  • Ostraha majetku
  • Ostraha a ochrana osob
  • Kontrolní činnost formou pochůzek
  • Obsluha elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů
  • Kontrola vjezdů a výjezdů vozidel
  • Evidence vstupu osob a zaměstnanců
  • Vedení evidence o průběhu služby
  • V případě vzniklých skutečností oznamovací povinnost

Obraťte se na profesionály!

Kontakty na námi doporučované bezpečnostní agentury naleznete níže.


Kontakt

Hálkova 171/2,
772 00 Olomouc 

tel.: 585 241 279
mobil: 602 429 148
email: olomouc@diseven.cz
web: www.diseven.cz

D.I.SEVEN, a.s. Olomouc

Společnost D.I.SEVEN, a.s., působí na trhu služeb již 16 let. Profesionálním a vstřícným přístupem ke svým klientům Vám zajistí ostrahu objektů, zabezpečení domu, ale zajistí i jejich připojení na pult centralizované ochrany.

Kontakt

Randova 3205/2
150 00   Praha 5 - Smíchov 

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Olomouc

Pro Olomouc a okolí zajišťuje již několik let, bezpečnostní agentura D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. bezpečnostní služby s možností náhradního plnění. Kvalitní ochrana osob a majetku spočívá také v připojení jakéhokoli Vašeho objektu na pult centrální ochrany.